Spolek byl založen jako zájmový a profesní spolek zrakově postižených masérů. Spolek zrakově postižených masérů sdružuje a organizuje nevidomé a zrakově postižené občany, jejích přátelé a sympatizanty a dále občany i bez postižení, kteří mají kvalifikaci masér, masér – fyzioterapeut, rehabilitační pracovník a nižší zdravotní pracovník-masér, dále střední a vyšší zdravotní pracovník v rehabilitaci i v soukromém podnikání v oboru. Základním posláním Spolku je dle svých možností zabezpečit členům pravidelné a odborné doškolování v profesi, zvyšování zručnosti a kvalifikace v oboru, organizace seminářů, rekreaci, vzdělávacích pobytů, kurzů a kulturních akcí spolkového charakteru. Sdružení působí na celém území České republiky. Bude se snažit o podporu členů při umístění v profesi a ochranu při prokazování znalosti a dokonalosti v zařazení.

Budeme rádi, když se budou členové spolku podílet na obsahu tohoto webu svými podnětnými nápady. Chceme zde publikovat užitečné informace, které budou přínosem pro výkon naší profese. Dále pak se zde mohou vyjádřit i čtenáři našich stránek s názorem na činnost a popsat klady a zápory našeho spolku. Za tímto účelem můžete využít položku Napište nám v nabídce Kontakty, kde můžete své připomínky a názory uveřejnit.

Za radu Spolku

Miroslav Hrtús